Arboris Development

Cabunčanka

Web:cabuncanka.com
Adresa:Vajszló, Petőfi u. 72/2

Naša tvrtka je istraživačko-tehnološka organizacija koja se bavi inovacijama i nudi ih širom svijeta čime poboljšava konkurentnost poduzeća.

Ispunjavamo ulogu pionira u pružanju inovacijskih usluga na području produktivnosti, efikasnosti i inovacijskih tehnologija.

Miskolci egyetem

Web:uni-miskolc.hu
Adresa:3515 Miskolc-Egyetemváros
Cabunčanka - Miskolci egyetem

Predak Fakulteta u Miskolcu (Miskolci Egyetem) je rudarsko-metalurška obrazovna institucija (Bergschule), osnovana 1735-e godine u Selmecbánya od strane kralja III. Károlya gdje su se prvi puta na svijetu podučavale rudarsko-metalurške znanosti (u Freibergu od 1765-e, u Berlinu od 1770-e, u Szentpéterváru od 1773-el).

VTT Technical Research Centre

Web:vttresearch.com
Adresa:P.O. Box 1000, FI-02044 VTT, Finland
Cabunčanka - VTT Technical Research Centre

VTT Tehničko-istraživački centar u Finskoj (VTT Finnországi Műszaki Kutatóközpont/VTT Technical Research Centre of Finland) jedan je od vodećih tehnoliško-istraživačkih centara u Europi. Njihove istraživačke i inovacijske usluge pomažu da njihovi partneri svugdje u svijetu postanu konkurentni i privatno i u javnosti.

KONČAR - Elektroindustrija d.d.

Web:koncar-institut.hr
Adresa:Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Croatia
Cabunčanka

Vaš siguran partner na području električne energije, željezničke i tračničke infrastrukture, laboratorijskih i dijagnostičkih ispitivanja te certificiranja.