1.Razvijanje nanotehnoloških koncentratora svjetla sa stalnom izmjenom loma svjetlosti za poboljšanje učinkovitosti solarnih ćelija

Razvoj se priključuje istraživanju Concentrating Photovoltaic modules using advanced technologies and cells for highest efficiencies EU.

Vidi: https://cordis.europa.eu/project/rcn/193754_en.html

Prema prohtjevima održivog razvoja od reciklirane PET ambalaže putem razvijanja proizvodnje razvit ćemo koncentratore svjetla za solarne ćelije. Tijekom industrijskog razvoja od nanotehnoloških materijala proizvest ćemo takve prototipove svjetlosnih koncentratora koji nisu osjetljivi na ulazni kut svjetla i ne trebaju sustav za praćenje kretanja sunca za svoj rad. Daljnja prednost tehničke konstrukcije je zaočekivati i to što zahtjeva manje fotovoltaičkih ćelija nego danas raspoložive solarne ćelije, te što je neovisan od smjera svjetlosti i sposoban je iskoristiti i odbijeno svjetlo.

Očekivani rezultat industrijskog razvoja:

Prototip koncentratora svjetlosti s promjenjivim lomom svjetlosti, prototip proizvođačkog alata, proizvođački know-how.

Očekivano tržište:

Globalno tržište solarnih ćelija, s obzirom da će kao rezultat istraživanja koncentratori svjetla smanjiti količinu potrebnihsolarnih ćelija na trećinu, a zamke svjetlosti će svoj stupanj učinkovitosti povećati za 30 %, jer se fotoni višekratno sudaraju sa solarnim ćelijama. CPVMatch projekt koji se financira od strane EU će praktičnu učinkovitost koncentriranih fotovoltaika približiti teorijskim granicama. Radi počavanja stručne pozadine našeg rada surađujemo sa mađarskim fakultetima.

2.Proizvodnja aluminijskih lijevova tankog zida, velike površine, velike čvrstoće, uz primjenu nanotehnoloških materijala

Razlog za pokretanje istraživanja razvoja bilo je to što ni na domaćem ni na inozemnom tržištu nema proizvođačke tehnologije za lijevanje ukrasa od aluminija tankog zida, prelomljenog uzorka, velike površine i velike čvrstoće (npr. stolna ploča za vrtni namještaj velike površine). Naša tvrtka namjerava razviti tehnološko rješenje kojim će se putem učvršćenja nanomaterijalima moći proizvesti aluminijski lijevovi velike čvrstoće i velikih dimenzija. Rezultat istraživačkog razvoja je prototipni alat, know-how i lijevana aluminijska stolna ploča dimenzije 1600 x 900 mm tankih zidova i velike čvrstoće. Tanki zid (naročito kod takvih dimenzija) već sam rezultira uštedom materijala jer će zahtijevati manje aluminija u usporedbi s drugim proizvodima s debelim zidom, samim tim uštedjet će se i na energiji, a manja je i emisija štetnih tvari. To će kod proizvodnje na bazi 50 tona uvođenjem ove tehnologije značiti očekivanu uštedu od 100 000 kg ugljičnog dioksida, nadalje kod metalnog namještaja neće se sjeći šume (u slučaju 50 tona aluminija 5000 m3 drva), a time se nadalje poboljšava saldo ugljičnog dioksida u proizvodnji. Tehnologijom štitimo naše šume.