1. Oil Drop Stop Ostvarenje brzih, ekoloških izmjena ulja bez kapanja

Prototip za razvijanje jest tehničko rješenje za primjenu u naftnoj industriji koje će omogućiti brzu i ekološku izmjenu ulja bez kapanja.

Za Oil Drop Stop postupak očekuje se ozbiljno zanimanje na svjetskom tržištu. Nakon katastrofa tankera Exon Valdez 24. 3. 1989. na Aljasci te onečišćenjem BP-a u Meksičkom zaljevu svijet je shvatio koliko su nafta i njezini proizvodi opasni za okoliš. U Sjedinjenim Američkim Državama dokazali su da u motoriziranom svijetu, a naročito motorna ulja koja se koriste u industriji automobila, onečišćuju okoliš tisućama puta više od navedenih katastrofa.

Na globalnom tržištu godišnje se upotrebljava 37 milijuna tona ulja za podmazivanje, a od toga se natrag prikupi samo 7 milijuna tona tako da godišnje u okoliš dospije 30 milijuna tona ulja za podmazivanje. Litra ulja za podmazivanje može onečistiti milijun litara vode, dakle godišnje upropastimo 30 000 milijardi litara vode.

Problem je u tome što kod izmjene ulja ono (kap ulja) dođe u okoliš i onečišćuje ga. Takvo onečišćenje ubija biljke, ribe, životinje. Naša inovacija može pomoći u rješavanju tog problema.

Know-how kupljen od nas

Kod punjenja i ispuštanja ulja koristimo specijalnu brzu spojnicu malih dimenzija tako da okoliš i čovjek uopće ne dođu u kontakt s uljem za podmazivanje. Izmjenu ulja na terenu obavljaju uređaji montirani na priključna vozila (tank za novo i tank za rabljeno ulje, kompresor, crijeva, brze spojnice itd.). Putem zatvorenog sustava moguće je prikupljanje sveg ulja pa i izmjena vrućega ulja.

Uljna kap stop = čista voda

Poznati sakupljači ulja ne funkcioniraju kao zatvoreni sustav i pri izmjeni ulja na terenu, na primjer kod vjetroelektrana, uopće ne postoje odgovarajuća tehnička rješenja, nadalje, sklop poznatih spojnica razmjerno je kompliciran. Najčešće se dva dijela spojnica spajaju i odvajaju uz pomoć navoja ili zakretanjem spojnica pa spajanje i odvajanje zahtijeva zakretanje ili zavrtanje odnosno odvrtanje. Zajednička greška mnogih spojnica na navoj jest da nije moguće brzo spajanje, zahtijevaju puno mjesta. Kod postojećih punionica ulja te sakupljača ulja protočni promjer je malen i nije riješeno zatvaranje cijevi pod pritiskom istovremeno sa odvajanjem odvodne cijevi, te da odvod bude malene dimenzije, da „ne visi“ iz spremnika.

Budući proizvod i tehnologija je nov u usporedbi sa sada poznatima. Prototip je takvo tehničko rješenje za primjenu u naftnoj industriji, koji će omogućiti brzu i ekološku izmjenu ulja bez kapanja.

2. Know-how za kompleksnu upotrebu crvenog mulja (Red mud 1)

Jedan od otrovnih nusproizvoda Bayer-postupka, crveni mulj, više desetljeća je neuralgična točka zaštite okoliša. Materijal nastaje kao otpadni nusproizvod tijekom proizvodnje aluminijevog oksida. Globalno godišnje se stvori oko 120 milijuna tona crvenog mulja, i trenutno oko 2,5-3 milijardi tona crvenog mulja čeka neiskorišteno svoju sudbinu u raznim spremnicima.

Zbir općih ciljeva istraživanja razvoja

Know-how koji ćemo razviti priključuje se ciljevima EU, za dobivanje metalnih oksida iz crvenog mulja na inovativan, ekološki i integrirani način, njihovo preoblikovanje u nano čestice uz iskorištavanje ostataka u građevinske, poljoprivredne i druge namjene bez ugljičnog dioksida a radi potpunog iskorištavanja u vrijednosnom lancu.

Kod stvaranja Know-how-a trudit ćemo se tome da u potpunosti preradimo crveni mulj, da odstranimo ekološki problem i da od njega proizvedemo održivi proizvod dodane vrijednosti i time doprinesemo umanjenju ovisnosti EU od sirovine okvalificirane kao kritičnoj, da osiguramo mineralne tvari za građevinske materijale sa malom emisijom ugljičnog dioksida.

3. Razvijanje štedljivog ložišta u kaljevim pećima Rješenje za spaljivanje dimnih plinova uz biomasu

Kaljeve peći u domaćinstvima funkcioniraju uz niski stupanj učinkovitosti, i potrebno je povećati njihovu učinkovitost. Osnovno načelo na novi način pristupa izradi ložišta nudeći rješenje za spaljivanje i dimnih plinova uz biomasu sa čime se povećava povećanju učinkovitosti. Sustav raspolaže višestrukim izmjenjivačem topline, ventilatorom i izmjenjivačem zraka uz koje se mogu regulirati parametri izgaranja, nadalje ložište i rešetka je presvučena slojem proizvedenim putem nanotehnoloških istraživanja, sa koje otpadaju nusproizvodi nastali izgaranjem biomase, spriječivši na taj način onečišćenje ložišta, začepljivanje rešetki.

Razvijanje prototipa ložišta za 10% povećava učinkovitost tih grijaćih uređaja u domaćinstvima i na isti način umanjuje potrebnu sirovinu za grijanje, te nadalje za 20% smanjuje temperaturu odlaznog dima i ispuštanje ugljičnog dioksida.